Juniorhandling

De Juniorhandlers trainen met de overige cursisten mee,
Er wordt bij hen wel meer aandacht besteed aan de verschillende eisen die vooral bij de juniorhandling gesteld worden.
Er wordt de mogelijkheid geboden om met verschillende rassen te trainen.